معنی و ترجمه کلمه گلدسته به انگلیسی گلدسته یعنی چه

گلدسته

finial
nosegay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها