معنی و ترجمه کلمه گلفهشنگ به انگلیسی گلفهشنگ یعنی چه

گلفهشنگ

stalactite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها