معنی و ترجمه کلمه گلنگدن تفنگ به انگلیسی گلنگدن تفنگ یعنی چه

گلنگدن تفنگ

breechblock

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها