معنی و ترجمه کلمه گله دار به انگلیسی گله دار یعنی چه

گله دار

cowman
herdsman
rancher
ranchero
ranchman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها