معنی و ترجمه کلمه گله چراندن به انگلیسی گله چراندن یعنی چه

گله چراندن

graze


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها