معنی و ترجمه کلمه گله چران به انگلیسی گله چران یعنی چه

گله چران

grazier

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها