معنی و ترجمه کلمه گله گاو که براى تامین گوشت پرورش مى یابد به انگلیسی گله گاو که براى تامین گوشت پرورش مى یابد یعنی چه

گله گاو که براى تامین گوشت پرورش مى یابد

beef cattle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها