معنی و ترجمه کلمه گله به انگلیسی گله یعنی چه

گله

covey
discontent
drove
flock
gripe
groan
grumble
herd
quarrel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها