معنی و ترجمه کلمه گلوبین یا پروتئین بى رنگ به انگلیسی گلوبین یا پروتئین بى رنگ یعنی چه

گلوبین یا پروتئین بى رنگ

globin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها