معنی و ترجمه کلمه گلودرد استرپتوکوکى به انگلیسی گلودرد استرپتوکوکى یعنی چه

گلودرد استرپتوکوکى

strep throat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها