معنی و ترجمه کلمه گلوله افشان به انگلیسی گلوله افشان یعنی چه

گلوله افشان

shrapnel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها