معنی و ترجمه کلمه گلوله انفجارى به انگلیسی گلوله انفجارى یعنی چه

گلوله انفجارى

fireball
shrapnel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها