معنی و ترجمه کلمه گلوله برف بازى به انگلیسی گلوله برف بازى یعنی چه

گلوله برف بازى

snowball

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها