معنی و ترجمه کلمه گلوله برف به انگلیسی گلوله برف یعنی چه

گلوله برف

graupel
snowball

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها