معنی و ترجمه کلمه گلوله شدن به انگلیسی گلوله شدن یعنی چه

گلوله شدن

conglobate
conglobe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها