معنی و ترجمه کلمه گلوله شیشه اى به انگلیسی گلوله شیشه اى یعنی چه

گلوله شیشه اى

marble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها