معنی و ترجمه کلمه گلوله نفتالین و ضد بید خوردگى به انگلیسی گلوله نفتالین و ضد بید خوردگى یعنی چه

گلوله نفتالین و ضد بید خوردگى

mothball

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها