معنی و ترجمه کلمه گلوى کسى یا چیزى را گرفتن به انگلیسی گلوى کسى یا چیزى را گرفتن یعنی چه

گلوى کسى یا چیزى را گرفتن

scrag

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها