معنی و ترجمه کلمه گلوکز به انگلیسی گلوکز یعنی چه

گلوکز

glucose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها