معنی و ترجمه کلمه گلو درد به انگلیسی گلو درد یعنی چه

گلو درد

sore throat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها