معنی و ترجمه کلمه گلو را فشردن به انگلیسی گلو را فشردن یعنی چه

گلو را فشردن

strangulate
throttle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها