معنی و ترجمه کلمه گلى که درسوراخ دکمه کت زده مى شود به انگلیسی گلى که درسوراخ دکمه کت زده مى شود یعنی چه

گلى که درسوراخ دکمه کت زده مى شود

boutonniere

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها