معنی و ترجمه کلمه گلیز به انگلیسی گلیز یعنی چه

گلیز

drivel
drool
slobber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها