معنی و ترجمه کلمه گلیسرین زدن به انگلیسی گلیسرین زدن یعنی چه

گلیسرین زدن

glycerinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها