معنی و ترجمه کلمه گلیسرین مالیدن به انگلیسی گلیسرین مالیدن یعنی چه

گلیسرین مالیدن

glycerinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها