معنی و ترجمه کلمه گلیسیرین به انگلیسی گلیسیرین یعنی چه

گلیسیرین

glycerin
glycerine
glycerol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها