معنی و ترجمه کلمه گل آذین خوشه اى به انگلیسی گل آذین خوشه اى یعنی چه

گل آذین خوشه اى

polychasium
raceme
thyrsus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها