معنی و ترجمه کلمه گل آذین دار به انگلیسی گل آذین دار یعنی چه

گل آذین دار

corymbose
corymbous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها