معنی و ترجمه کلمه گل آذین دسته اى به انگلیسی گل آذین دسته اى یعنی چه

گل آذین دسته اى

poppyhead

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها