معنی و ترجمه کلمه گل آذین مخروطى شکل به انگلیسی گل آذین مخروطى شکل یعنی چه

گل آذین مخروطى شکل

strobilus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها