معنی و ترجمه کلمه گل آذین به انگلیسی گل آذین یعنی چه

گل آذین

corymb
inflorescence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها