معنی و ترجمه کلمه گل آذین به انگلیسی گل آذین یعنی چه

گل آذین

corymb
inflorescence


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها