معنی و ترجمه کلمه گل آفتاب پرست به انگلیسی گل آفتاب پرست یعنی چه

گل آفتاب پرست

girasol
girasole
heliotrope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها