معنی و ترجمه کلمه گل آلودى به انگلیسی گل آلودى یعنی چه

گل آلودى

feculence
turbidity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها