معنی و ترجمه کلمه گل آورى قبل از برگ آورى به انگلیسی گل آورى قبل از برگ آورى یعنی چه

گل آورى قبل از برگ آورى

proteranthy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها