معنی و ترجمه کلمه گل آور از ریشه به انگلیسی گل آور از ریشه یعنی چه

گل آور از ریشه

rhizanthous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها