معنی و ترجمه کلمه گل استکانى به انگلیسی گل استکانى یعنی چه

گل استکانى

rampion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها