معنی و ترجمه کلمه گل انگشتانه به انگلیسی گل انگشتانه یعنی چه

گل انگشتانه

digitalis
foxglove

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها