معنی و ترجمه کلمه گل بنفشه آمریکایى به انگلیسی گل بنفشه آمریکایى یعنی چه

گل بنفشه آمریکایى

johnny jump up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها