معنی و ترجمه کلمه گل ترش به انگلیسی گل ترش یعنی چه

گل ترش

bisulphate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها