معنی و ترجمه کلمه گل تلفونى چیدن به انگلیسی گل تلفونى چیدن یعنی چه

گل تلفونى چیدن

periwinkle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها