معنی و ترجمه کلمه گل تکمه به انگلیسی گل تکمه یعنی چه

گل تکمه

bluebottle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها