معنی و ترجمه کلمه گل حنا به انگلیسی گل حنا یعنی چه

گل حنا

impatiens
jewelweed
touch me not ish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها