معنی و ترجمه کلمه گل ختمى به انگلیسی گل ختمى یعنی چه

گل ختمى

marshmallow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها