معنی و ترجمه کلمه گل ختمى به انگلیسی گل ختمى یعنی چه

گل ختمى

marshmallow


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها