معنی و ترجمه کلمه گل دادن به انگلیسی گل دادن یعنی چه

گل دادن

blossom
vernalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها