معنی و ترجمه کلمه گل سرخ اروپایى به انگلیسی گل سرخ اروپایى یعنی چه

گل سرخ اروپایى

sweetbrier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها