معنی و ترجمه کلمه گل سفید نرم و متراکم فلات به انگلیسی گل سفید نرم و متراکم فلات یعنی چه

گل سفید نرم و متراکم فلات

planosol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها