معنی و ترجمه کلمه گل شیپورى پیچى آمریکا به انگلیسی گل شیپورى پیچى آمریکا یعنی چه

گل شیپورى پیچى آمریکا

philodendron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها