معنی و ترجمه کلمه گل صورت سازى به انگلیسی گل صورت سازى یعنی چه

گل صورت سازى

terra cotta

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها