معنی و ترجمه کلمه گل طاوس به انگلیسی گل طاوس یعنی چه

گل طاوس

flamboyante

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها