معنی و ترجمه کلمه گل عطرى به انگلیسی گل عطرى یعنی چه

گل عطرى

pelargonium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها